top of page

Privacy verklaring

INLEIDING

Als je een account hebt bij The inner Light, lid wil worden, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van ons online systeem boekingsplatform BSport, onze nieuwsbrief ontvangt of reageert op onze social media, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Wij willen in deze privacyverklaring graag inzicht geven over de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Inner Light.

 

Vanzelfsprekend gaat The Inner Light met uiterste zorgvuldigheid om met de door jou verstrekte persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens na (AVG).

 

Dit houdt in dat wij te allen tijde:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;

 • Vragen om jouw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 • Passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent de persoonsgegevens, je hierop wijzen en zullen respecteren;

 

In deze privacyverklaring staat samengevat welke gegevens we van je verwerken, waarom we dit doen, en hoe wij met de persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke manier je invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door Yoga Studio Apeldoorn.

 

The Inner Light behoudt zich het recht op ieder moment deze privacyverklaring te wijzigen. Op www.theinnerlight.nl vind je altijd de meest actuele privacyverklaring. 

 

VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Volgens de AVG zijn de persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Het gaat hierbij om alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn,

 

Bij het aanmaken van een account bij The Inner Light verwerken wij in ieder geval je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email adres, bankrekeningnummer en geboortedatum. Ook als je al een account bij The inner Light hebt, blijven we deze persoonsgegevens van je verwerken. Bij gebruik van de diensten van Yoga Studio Apeldoorn worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: roepnaam, achternaam, lidnummer, abonnementsvorm, bezoekregistratie, je financiële status bij The Inner Light (afgenomen diensten/producten en of deze zijn betaald) en gezondheidsgegevens (indien deze met toestemming door betrokkene zijn opgegeven). 

 

WAAROM VERWERKEN WE DEZE GEGEVENS?

Alle gegevens die wij verwerken dienen een specifiek doel, onderstaand de belangrijkste doelen:

 

Dienstverlening

The Inner Light verwerkt jouw gegevens om jou onze diensten te kunnen leveren. Wij hebben deze gegevens nodig voor het aanmaken van een eigen account, waardoor je toegang krijgt tot de lessen van The Inner Light. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om vragen te beantwoorden, klachten te behandelen, voor het opstellen, versturen en incasseren van de abonnementsgelden.

 

Informeren

The Inner Light verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via email of BSport te kunnen informeren over je account, eventueel ook telefonisch of met uitzondering per brief.

Ook ontvang je informatie via een nieuwsbrief over bijvoorbeeld nieuwe lessen, workshops of acties. Voor deze nieuwsbrief kun je je te allen tijde afmelden.

 

Analyses & onderzoek

Je persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel de diensten van The Inner Light te verbeteren. Ook is het mogelijk dat wij je vragen om vrijblijvend mee te doen aan een klantonderzoek om ook op deze manier de dienstverlening te kunnen verbeteren. Vanzelfsprekend beslis je zelf om hieraan mee te werken en toestemming te geven.

 

Rapportage

The Inner Light verwerkt gegevens van leden voor het maken van rapportages. Op basis van deze rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd, en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens bevatten geen informatie over individuele leden maar alleen informatie over bepaalde groepen, zoals soort abonnement.

 

Contact

Mocht er op welke wijze ook contact zijn tussen jou en The Inner Light (telefoon, email, social media, of andere manier) dan kunnen jouw gegevens worden geregistreerd. Dit om je optimaall van dienst te kunnen zijn m.b.t. vragen over de mogelijkheden, je account, abonnement en betalingen.

 

HOE LANG BEWAREN WE DE GEGEVENS? 

Wij bewaren de gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de te verwezenlijken doeleinden, niet langer dan strikt noodzakelijk, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

The Inner Light maakt gebruik van diensten van andere partijen. Werkzaamheden waarbij derde partijen betrokken zij het verzorgen van het reserveringssysteem, de (financiële)administratie, incasso, website en bankverkeer. Door middel van getekende overeenkomsten met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens worden er diensten van het desbetreffende bedrijf afgenomen. Met deze derde partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om uw privacy optimaal te beschermen overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Yoga Studio Apeldoorn verantwoordelijk.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. The Inner Light kan op grond van wet- en regelgeving wel verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

BEVEILIGING

The Inner Light neemt bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

COOKIES

De website van The Inner Light gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

BINNEN EU

The Inner Light verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

RECHTEN OMTRENT PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens.

 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens.

 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven. 

 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. 

 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.

 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen gegevens meer van jou verwerken. 

 

VRAGEN 

Als je naar aanleiding van bovenstaande Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met ons op via onderstaande gegevens. 

The inner Light

Brinkenhalte 20

7812HX Emmen

bottom of page